What's happening?

Korona Królów: 3x59

Odcinek 304

Jadwiga ułaskawia Cztana z Borowiny, chcąc pokazać Jagielle, jak być miłosiernym. Książęta litewscy oddają cześć pogańskim bóstwom. Ich zebranie przerywa ks. Mikołaj Trąba, który wygłasza katechezę.

Korona Królów: Sezon 3 Odcinek 59
Dec. 18, 2019
Udostępnij0